develop own website


ÚČETNICTVÍ FIREM

ÚČETNICTVÍ, DANĚ

Touto činností se zabýváme nepřetržitě od roku 1993. Účetnictví zpracováváme pro všechny typy účetních jednotek, tj. pro živnostníky podnikatele, pro právnické osoby podnikatelské subjekty a jiné podnikatelské subjekty.

S klientem jednáme otevřeně a kdykoliv umožňujeme nahlédnutí do všech účetních podkladů a výstupů. Kdykoliv poskytujeme prostor pro kontrolu aktuálního stavu účetnictví.

Účetnictví vedeme v takovém rozsahu, aby kromě legislativních požadavků splňovalo navíc potřeby ekonomického plánování a manažerských činností. Výstupy z účetnictví mohou kdykoliv být použity jako podklad pro soudní vymáhání pohledávek.

Hlavní činnosti:
vedení účetnictví (podvojného)
vedení daňové evidence
vedení fakturační agendy
vedení bankovní agendy
zpracování účetní závěrky
personalistika a zpracování mezd
zpracování výstupů pro úřady a instituce
zpracování přiznání k daním

PRO SVJ s.r.o.

Jansova 650
198 00 Praha 9

Kontakt

Email: sprava@pro-svj.cz
Mobil: 777 588 998