site builder


ÚČETNICTVÍ FIREM

ÚČETNICTVÍ, DANĚ

Touto činností se zabýváme nepřetržitě od roku 1993. Účetnictví zpracováváme pro všechny typy účetních jednotek, tj. pro živnostníky podnikatele, pro právnické osoby podnikatelské subjekty a jiné podnikatelské subjekty.

S klientem jednáme otevřeně a kdykoliv umožňujeme nahlédnutí do všech účetních podkladů a výstupů. Kdykoliv poskytujeme prostor pro kontrolu aktuálního stavu účetnictví.

Účetnictví vedeme v takovém rozsahu, aby kromě legislativních požadavků splňovalo navíc potřeby ekonomického plánování a manažerských činností. Výstupy z účetnictví mohou kdykoliv být použity jako podklad pro soudní vymáhání pohledávek.

Hlavní činnosti:
vedení účetnictví (podvojného)
vedení daňové evidence
vedení fakturační agendy
vedení bankovní agendy
zpracování účetní závěrky
personalistika a zpracování mezd
zpracování výstupů pro úřady a instituce
zpracování přiznání k daním

PRO SVJ s.r.o.

Jansova 650
198 00 Praha 9

Kontakt

Email: sprava@pro-svj.cz
Mobil: 777 588 998