how to build free website


ROZÚČTOVÁNÍ

PRO BYTOVÉ DOMY

Rozúčtování nákladů a vyúčtování záloh provádíme pro naše klienty SVJ a BD. Tuto službu poskytujeme i pro jiné správce nemovitostí na základě smlouvy.

Rozúčtování nákladů je alfou a omegou v „životě“ bytového domu. Bezprostředně navazuje na výstupy z účetnictví a ekonomiky a současně poskytuje údaje pro další plánování.

Při rozúčtování zpracováváme tři základní kategorie nákladů:
Náklady spojené s provozem nemovitosti. 
Náklady spojené s provozem jednotky.
Přímé náklady vlastníků a družstevníků.

PRO SVJ s.r.o.

Jansova 650
19800 Praha 9

Kontakt

Email: sprava@pro-svj.cz
Mobil: 777 588 998