free bootstrap template


Ekonomická správa

PRO VLASTNÍKY NEMOVITOSTÍ

Sleduje především vztah mezi SVJ a vlastníkem nebo mezi BD a družstevníkem. Úkolem ekonomického oddělení je v návaznosti na požadavky společenství vlastníků jednotek nebo bytového družstva správně plánovat zálohy, optimalizovat náklady a provést rozúčtování těchto nákladů a vyúčtování záloh.

Při řízení ekonomiky velmi úzce spolupracujeme se SVJ a BD. Poskytujeme poradenství a předáváme zkušenosti. Veškerá rozhodnutí o dalším životě objektu jsou však výhradně v rukou vlastníků a družstevníků. Neprovádíme žádná rozhodnutí za klienta, dovedeme však velmi účinně poradit.

Hlavní činnosti:
rozpočet předpokládaných nákladů
stanovení záloh vlastníkům a družstevníkům
sledování úhrad záloh
zajištění odečtu měřidel a jejich rozúčtování
rozúčtování nákladů a vyúčtování záloh
spolupráce při vymáhání pohledávek.

PRO SVJ s.r.o.

Jansova 650
198 00 Praha 9

Kontakt

Email: sprava@pro-svj.cz
Mobil: 777 588 998