portfolio site templates
Na přívalové deště jsme připraveni.

Součástí jednoho z bytových komplexů, který spravujeme, je krásný parkový pozemek s dětským hřištěm. Po dešti se ale měnil v rybník.
Mobirise
Kromě toho, že nebylo možné užívat část pozemku právě v místě dětských houpaček, hrozilo zborcení poškozené opěrné zdi pozemku. Kamenná zeď je podle pamětníků stará okolo 80 let a bylo nám jasné, že tehdy udělané odvodnění už neplní svoji funkci. Bylo nutné provést rychlé a radikální řešení, než přijdou přívalové deště. Na ředu přišla těžká technika. Odbagrovat zeď, udělat její sanaci, odizolovat proti zemní vodě, ale hlavně pozemek odvodnit. Kolem podstatné části zdi jsme udělali štěrkovou drenáž a postili jsme se do vrtání.
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Od té doby naší práci už prověřily silné deště a věříme, že jarní tání nás nás nepřekvapí. Nebo že by zase nebyl sníh?