pro svj, sprava nemovitosti pro svj, sprava nemovitostipro svj, sprava nemovitostipro svj, sprava nemovitostipro svj, sprava nemovitostipro svj, sprava nemovitosti

Technická správa.

Pod tímto pojmem se ukrývá celá řada činností nutných pro provoz domu. Nejedná se jen o zajišťování běžné údržby a oprav nemovitosti. Tato oblast je mnohem širší a pro každý dům vysoce individuální. Z tohoto předpokladu vycházíme a při zajišťování technické správy velmi úzce spolupracujeme se společenstvími vlastníků jednotek a bytovými družstvy. Pro každý dům sestavujeme služby na míru.

Spolupracujeme s řadou osvědčených dodavatelů, které můžeme doporučit. Jedná se však o pouhé doporučení. Smlouva o dodávce služeb se uzavírá vždy přímo mezi SVJ nebo BD a dodavatelem a my do tohoto vztahu nikdy nevstupujeme jako prostředník. Vybere-li si společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo vlastní dodavatele nebo si některé služby zajišťuje vlastními silami, nevadí nám to.

Tímto vám plně ručíme za to, že s dodavateli služeb nejsme nijak propojeni. Máte jistotu, že mezi námi a dodavateli neexistují systémy provizí. Máte jistotu, že cena, kterou zaplatíte za službu neobsahuje žádné vedlejší náklady. Tuto čistou hru považujeme za základní pilíř dlouhodobé spokojenosti našich klientů.

Hlavní činnosti:

  • zajištění dodávek energií a médií
  • zajištění úklidů vnitřních a venkovních prostor
  • zajištění oprav a údržby nemovitosti
  • zajištění pravidelných servisních a revizních činností
  • zajištění havarijních služeb