pro svj, sprava nemovitosti pro svj, sprava nemovitostipro svj, sprava nemovitostipro svj, sprava nemovitostipro svj, sprava nemovitostipro svj, sprava nemovitostipro svj, sprava nemovitostipro svj, sprava nemovitostipro svj, sprava nemovitostipro svj, sprava nemovitostipro svj, sprava nemovitosti


Pro všechny ekonomické subjekty:

Vedení účetnictví pro živnostníky, organizace, družstva a společenství vlastníků.
Správa daní a zpracování přiznání, daně z příjmů fyzických i právnických osob.
Zpracování DPH včetně kontrolních hlášení a daňového přiznání.

Pro bytová družstva a společentví vlastníků jednotek:

Evidence bytů, jednotek, družstevníků, vlastníků a uživatelů.
Ekonomická správa, předpis záloh, evidence úhrad, zpracování vyúčtování.
Technická správa budov, provádění a zajištění údržby, oprav, revizí a kontrol.

Něco navíc:

Záruka čisté hry - smlouvy se subdodavateli uzavíráme dle vašeho rozhodnutí vaším nebo naším jménem.
Záruka zkušeností - všichni členové našeho týmu mají mnohaletou zkušenost v oboru a stále se vzdělávají.
Záruka právní - veškeré služby poskytujeme na základě řádné příkazní smlouvy.

Poskytujeme rozúčtovací služby pro SPRÁVCE NEMOVITOSTÍ.